by admHyd admHyd

Hydraulické valce sú neoddeliteľnými súčasťami rôznych priemyselných aplikácií, poskytujúcimi potrebnú silu na zdvíhanie, tlačenie a riadenie pohybov. Avšak, ako akýkoľvek mechanický systém, aj hydraulické valce sú náchylné na problémy, ktoré môžu ovplyvniť ich výkon. V tomto blogu preskúmame niektoré časté problémy spojené s hydraulickými valcami a poskytneme tipy na riešenie, aby ste tieto problémy mohli identifikovať a efektívne ich odstrániť.

Časté problémy s hydraulickými valcami

 • Úniky Oleja
  • Príznaky: Viditeľné úniky hydraulického oleja okolo valca alebo na piestnej tyči.
  • Tipy na riešenie
   • Skontrolujte hydraulické hadice a prípojky na prípadné poškodenie alebo uvoľnenie.
   • Skontrolujte tesnenia a tesniace kruhy na opotrebovanie; v prípade potreby ich vymeňte.
   • Prehliadnite valc na prípadné známky poškodenia alebo korózie.
 • Pomaly alebo nerovnomerne pohyby
  • Príznaky: Hydraulický valec sa pohybuje pomaly alebo pohyb je nerovnomerný.
  • Tipy na riešenie
   • Skontrolujte hladinu hydraulického oleja; doplňte ho, ak je to potrebné.
   • Prehliadnite čerpadlo na opotrebovanie alebo poruchy.
   • Skontrolujte riadiaci ventil na blokády alebo poškodenie.
 • Prehrievanie
  • Príznaky: Hydraulický systém sa počas prevádzky príliš prehrieva.
   • Tipy na riešenie
   • Skontrolujte hydraulický olej na prípadné znečistenie alebo nesprávnu viskozitu; v prípade potreby vymeňte.
   • Prehliadnite chladiaci systém na prípadné zápchy alebo poruchy.
   • Skontrolujte pracovný cyklus systému; uistite sa, že nesprevádzkujete systém nad jeho kapacitu.
 • Derivácia valca
  • Príznaky: Valec sa pohybuje neúmyselne, keď by mal byť nehybný.
   • Tipy na riešenie
   • Skontrolujte, či nie je vzduch v hydraulickom systéme; ak áno, vybonte ho.
   • Prehliadnite riadiaci ventil na vnútorné úniky.
   • Skontrolujte tesnenia piestnej tyče valca na opotrebovanie; v prípade potreby ich vymeňte.
 • Extrémny hluk
  • Príznaky: Nezvyčajné zvuky, ako napríklad klepanie alebo búchanie, počas prevádzky valca.
   • Tipy na riešenie
   • Skontrolujte hydraulický olej na znečistenie alebo vzduchové bubliny.
   • Skontrolujte uvoľnené alebo poškodené komponenty, ako sú držiaky alebo úchyty.
   • Skontrolujte zarovnanie systému, aby ste zabezpečili správne zostavenie.

Tipy na riešenie problémov

 • Začnite vizuálnou inšpekciou
  • Prehliadnite celý hydraulický systém na viditeľné príznaky poškodenia, únikov alebo uvoľnených spojov.
 • Skontrolujte hladiny a kvalitu oleja
  • Skontrolujte hladiny hydraulického oleja a preskúmajte prípadné znečistenie. Olej vymeňte, ak vyzerá špinavý alebo degradovaný.
 • Vyhľadajte vzduch v systéme
  • Vyhľadajte vzduch v hydraulickom systéme a vyventilujte ho, pretože môže spôsobovať problémy ako derivácia valca.
 • Skontrolujte tesnenia a tesniace krúžky
  • Tesnenia a tesniace krúžky sú kľúčové pre zabránenie úniku. Vymeňte všetky, ktoré vykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia.
 • Skontrolujte riadiace ventily a čerpadlá
  • Prehliadnite riadiace ventily a čerpadlá na správnu funkčnosť. Hľadajte blokády, opotrebenie alebo poruchy.
 • Poradte sa s odborníkmi
  • Ak sa vám samotným ťažko rieši daný problém, kontaktujte nás a my vám radi poskytneme odbornú konzultáciu a návrh riešenie zadarmo.