Bez upínacej časti – prevedenie 0

Pre jednotlivé typy priamych hydromotorov
Príslušný NAK: 0XXAXXX

Kĺbové ložisko v oku zadného veka – prevedenie 1

Odporúčané rozmery
Príslušný NAK: 1XXAXXX

Ø D 40 50
63
80 90 100 110 125 140
Ø D1 20 25 30 35 40 45 50 60
L3 31 36
38
42 51 57 60 65 80
R 27 32.5
35
40.5 47 52 56 61 72.5
E 16 20 22 25 28 32 35 44
H 13 17 19 22 24 27 30 38

Ložiskové púzdro v oku zadného veka – prevedenie 2

Odporúčané rozmery
Príslušný NAK: 2XXAXXX

Ø D 40 50
63
80 90 100 110 125 140
Ø D2 30 35 40 45 50 60 70 80
L3 31 36
38
42 51 57 60 65 80
R 27 32.5
35
40.5 47 52 56 61 72.5
E 25 25 30 30 40 40 50 50

Príruba privarená na telo valca – prevedenie 3

n – počet otvorov na prírube
Odporúčané rozmery
Možnosť rôzneho umiestnenia príruby (medzi vtoky, na dne valca)
Príslušný NAK: 3XXAXXX

Ø D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
Ø D1 80 90 110 130 150 160 170 200 220
Ø D2 100 110 140 160 180 200 210 250 270
Ø D3 9 11 13 17 17 21 21 25 25
A 12 15 18 20 20 20 20 24 24
n 6 6 6 6 6 6 6 8 8

Pätka – prevedenie 4

Odporúčané rozmery
Možnosť rôzneho umiestnenia pätiek (medzi vtoky, na dne valca)

Príslušný NAK: 4XXAXXX

Ø D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
A 12 16 20 24 Treba konzultovať
B 24 24 32 40
C 30 40 50 60
Ø D1 13 13 17 17
L1 30 35 40 50
L2 Vzávislosti od zdvihu
L3 75 85 110 130
L4 100 110 140 160

Objímka s čapmi – prevedenie 5

Odporúčané rozmery
Možnosť rôzného umiestnenia objímky (na dno, nad predné veko)
Príslušný NAK: 5XXAXXX

Ø D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
A 12 16 20 24 Treba konzultovať
B 24 24 32 40
C 30 40 50 60
Ø D1 13 13 17 17
L1 30 35 40 50
L2 Vzávislosti od zdvihu
L3 75 85 110 130
L4 100 110 140 160

Otvor cez predĺžené dno – verzia 6

Odporúčané rozmery
Príslušný NAK: 6XXAXXX

Ø D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
Ø D1 20 25 30 40 45 50 55 60 70
L1 16 20 25 30 35 40 45 50 55
L2 32 40 50 60 70 80 90 100 110

Vidlica – verzia 7

Odporúčané rozmery
Príslušný NAK: 7XXAXXX

Ø D 40 50 63 80 90 100 110 125 140
A 16 20 24 32 36 40 44 50 56
B 8 10 12 16 18 20 22 25 28
C 40 50 60 80 85 95 100 115 130
Ø D1 20 25 30 40 45 50 55 60 70
L1 25 32 38 50 56 60 65 75 80
L2 41 52 62 82 92 100 110 125 135

Kĺbové ložisko poistené segerkami – verzia 8

Odporúčané rozmery
Príslušný NAK: 8XXAXXX

Ø D1 20 25 30 35 40 45 50 60
R 27 32.5 40.5 47 52 56 61 72.5
E 16 20 22 25 28 32 35 44
H 22 26 28 32 34 38 42 50