I. UPEVNENIE VALCA

 

0. Bez upínacej časti
1. Kĺbové ložisko v oku zadného veka
2. Ložiskové puzdro v oku zadného veka
3. Príruba privarená k telesu valca
4. Pätka
5. Objímka s čapmi
6. Otvor cez predĺžené dno
7. Vidlica
8. Kĺbové ložisko zaistené segerkami
9. Iné

II. POLOHA PRIPOJOVACÍCH OTVOROV

1. V rovine kývania
2. Kolmo na rovinu kývania
3. Pod uhlom v jednej rovine
.
.
.
.
.
9. Iné

III. FUNKCIE VALCA

1.  Jednostranný dvojčinný
2.  Obojstranný dvojčinný
3.  Jednostranný jednočinný tlačený
4.  Jednostranný jednočinný ťažný
.
9. Iné

IV. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

A. Základný náter
B. Bez náteru
C. Podľa osobitnej požiadavky

V. TLMENIE

 

1. Bez tlmenia
2. Tlmenie v oboch koncových polohách
3. Tlmenie pri zadnom veku
4. Tlmenie pri prednom veku
.
9. Iné

VI. TYP CHRÓMOVANIA A TEPLOTY POUŽITIA

1. Piestnica štandardne pochrómovaná (min. 20 µm)
Tesnenia pre štandardné teploty (-30 až +100 °C)
2. Piestnica štandardne pochrómovaná (min. 20 µm)
Tesnenie pre zvýšené teploty (-10 až +200 °C)
3. Chrómovaná piestnica so zvýšenou odolnosťou
Tesnenie pre štandardné teploty (-30 až +100°C)
4. Chrómovaná piestnica so zvýšenou odolnosťou
Tesnenia pre zvýšené teploty (-10 až +200°C)
5. Valce pre cylické namáhania
6. Valce pre vysoké pracovné tlaky
7. Valce určené pre náročné prevádzkové podmienky
(Tesniace prvky omegáty)
.
9. Iné

VII. UKONČENIE PIESTNICE

0. Bez upínacej časti
1. Zvárané oko s kĺbovým ložiskom
2. Oko s ložiskovým puzdrom
3. Skrutkované oko s kĺbovým ložiskom
4. Vonkajší závit na piestnici
5. Vnútorný závit na piestnici
6. Otvor kolmo cez piestnicu
7. Vidlica
8. Kĺbové ložisko zabezpečené segerkami
.
9. Iné